marketing internetowy bibliografia


marketing internetowy bibliografia

Ubezpieczeń Continuing Education – Praktyki sprzedaży dla rent

Byłoby miło, gdyby nie było czegoś takiego jak „nieetyczne” środkiem, ale niestety nie jest to przypadek. Dlatego obowiązują przepisy w celu skorygowania praktyk, które powodują nieodwracalne szkody dla naszego przemysłu i do naszego zawodu. Najczęściej ukierunkowane z populacji tych miscreants są osoby starsze z różnych powodów. Na szczęście Wydziały Ubezpieczeń i ustawodawcze – lokalne, państwowe i federalne – stworzyły specjalne rodzaje regulacji ochrony tych obywateli, a to jest prawdziwe w dziedzinie sprzedaży rentowych. Jest rozdział tego tekstu poświęconej problemom seniorów z dyskusji odpowiednich przepisów i kar dla tych, którzy ignorują lub lekceważenie tych przepisów. Ta sekcja omawia praktyki sprzedażowe agentów sprzedających rent każdemu, niezależnie od wieku, uznając, że niektóre z tych będzie powtarzany w późniejszej dyskusji marketingu dla seniorów.

REKLAMA

Dla celów tej dyskusji i przepisów, „reklama” odnosi się nie tylko do „reklamy” (która w rzeczywistości jest skrótem od reklamy …). broszury, gazety i inne artykuły multimedialne, telewizyjnych i reklamowych radio – ale przede wszystkim drukowane materiały. Koperty, materiały piśmienne, wizytówek i innych materiałów, które są wykorzystywane przez agenta lub ubezpieczyciela, które mają na celu opisanie produktu ubezpieczeniowego i próbują zachęcić do zakupu produktu ubezpieczeniowego – renty dla tej dyskusji.

Mówiąc najprościej, regulations89 mają pewność, że ubezpieczyciele i pośrednicy traktują swoich klientów uczciwie i otwarcie. Dlatego każda reklama nie może wprowadzać w błąd tych, którzy ją przeczytać i działać na informacjach zawartych w materiale (ze szczególnym zobowiązań wobec seniorów, omówione później).

Reklama jest również materiał, który jest używany do generowania pierwsze oc prowadzi przez reakcję czytelnika, na ogół po powołaniu przez agenta.
napisane przez: