Marketing internetowy bibliografia

0 Comments

bibliografia

Byłoby miło, gdyby nie było czegoś takiego jak "nieetyczne" środkiem, ale niestety nie jest to przypadek. Dlatego obowiązują przepisy w celu skorygowania praktyk, które powodują nieodwracalne szkody dla naszego przemysłu i do naszego zawodu. Najczęściej ukierunkowane z populacji tych miscreants są osoby starsze z różnych powodów. Na szczęście Wydziały Ubezpieczeń i ustawodawcze - lokalne, państwowe i federalne - stworzyły specjalne rodzaje regulacji ochrony tych obywateli, a to jest prawdziwe w dziedzinie sprzedaży rentowych. Jest rozdział tego tekstu poświęconej problemom seniorów z dyskusji odpowiednich przepisów i kar dla tych, którzy ignorują lub lekceważenie tych przepisów. Ta sekcja omawia praktyki sprzedażowe agentów sprzedających rent każdemu, niezależnie od wieku, uznając, że niektóre z tych będzie powtarzany w późniejszej dyskusji marketingu dla seniorów.

Dla celów tej dyskusji i przepisów, "reklama" odnosi się nie tylko do "reklamy" (która w rzeczywistości jest skrótem od reklamy ...). broszury, gazety i inne artykuły multimedialne, telewizyjnych i reklamowych radio - ale przede wszystkim drukowane materiały. Koperty, materiały piśmienne, wizytówek i innych materiałów, które są wykorzystywane przez agenta lub ubezpieczyciela, które mają na celu opisanie produktu ubezpieczeniowego i próbują zachęcić do zakupu produktu ubezpieczeniowego - renty dla tej dyskusji.

Mówiąc najprościej, regulations89 mają pewność, że ubezpieczyciele i pośrednicy traktują swoich klientów uczciwie i otwarcie. Dlatego każda reklama nie może wprowadzać w błąd tych, którzy ją przeczytać i działać na informacjach zawartych w materiale (ze szczególnym zobowiązań wobec seniorów, omówione później).

Reklama jest również materiał, który jest używany do generowania prowadzi przez reakcję czytelnika, na ogół po powołaniu przez agenta.

Related Posts